امسال دانش‌آموزان یک ماه زودتر به مدرسه می‌روند
امسال دانش‌آموزان یک ماه زودتر به مدرسه می‌روند
امکان بازگشایی مدارس در مناطق سردسیر از 10 شهریور ماه و در مناطق گرمسیر از 10 مهر وجود دارد.

به گزارش خبربین آنلاین؛ معاون امور استخدامی کشور گفت: امکان بازگشایی مدارس در مناطق سردسیر از ۱۰ شهریور ماه و در مناطق گرمسیر از ۱۰ مهر وجود دارد.

مهدی یزدان‌پناه در این باره اظهار داشت: متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط بحرانی و اقلیمی، دولت می‌تواند با مجوز مجلس مسایل مربوط به تقویم آموزشی را در اختیار بگیرد.

وی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با بیان این مطالب، اضافه کرد: بدین ترتیب برای استان‌های سردسیر مثل آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان و زنجان بعد کار کارشناسی، بازگشایی مدارس در تقویم آموزشی ممکن است به ۱۰ شهریور تغییر کند و طبیعتا برای مناطق گرمسیر زمان آغاز مدارس ۱۰ مهر تعیین می‌شود.