بانک مرکزی مکلف به کاهش رشد ترازنامه بانک‌های قانون‌گریز از جهش تولید مسکن‌ شد
بانک مرکزی مکلف به کاهش رشد ترازنامه بانک‌های قانون‌گریز از جهش تولید مسکن‌ شد
هیات عالی نظارت، بانک مرکزی را مکلف کرد تا رشد ترازنامه بانک هایی که تعهدات قانون جهش تولید مسکن را عمل نکنند کاهش دهد.

به گزارش خبربین آنلاین : طبق اعلام مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ هیات عالی نظارت به ریاست محمدباقر ذوالقدر در ادامه بررسی مغایرت‌های لایحه برنامه پنج ساله هفتم٫ با اصلاحیه مجلس شورای اسلامی درباره بند الحاقی ماده ۵۴ موافقت کرد.
در این بند آمده است «در صورتی که بانک‌های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است با رعایت قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رشد تراز نامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفانشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانک هایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید.»
بنا‌ بر این گزارش «بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی در خصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس اعلام نماید.»