بانک ملی مسئولیت سپرده‌های یک موسسه اعتباری ناتراز را برعهده گرفت
بانک ملی مسئولیت سپرده‌های یک موسسه اعتباری ناتراز را برعهده گرفت
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که بانک ملی ایران مسئولیت همه سپرده‌های یک موسسه اعتباری ناتراز را پذیرفت.

به گزارش خبربین آنلاین؛ یکی از سیاست‌های اعلام‌شده دولت برخورد با بانک‌ها و موسسات مالی ـ اعتباری ناتراز است که قبلاً همه فرزین رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود امسال سه موسسه مالی ـ اعتباری و بانک ناتراز منحل می‌شود. امروز سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: بانک ملی ایران مسئولیت تمام سپرده‌های یک موسسه اعتباری ناتراز (نور) را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پذیرفت و این در قبال انتقال معادل دارایی‌های موسسه یادشده است.

به گزارش خبرنگار فارس، یکی از دلایل افزایش تورم ایجاد خلق پول توسط موسسات مالی ـ اعتباری و بانک‌های ناتراز است. البته برخی کارشناسان ضعف نظارت نهاد ناظر (بانک مرکزی) را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از دلایل مهم فعالیت موسسات مالی ـ‌ اعتباری و بانک‌های ناتراز می‌دانند که در قانون جدید بانک مرکزی نظارت بانک مرکزی بر موسسات و بانک‌ها افزایش می‌یابد.