جریمه ۱۰۲ میلیارد ریالی یک شرکت هواپیمایی
جریمه ۱۰۲ میلیارد ریالی یک شرکت هواپیمایی
سازمان تعزیرات حکومتی یک شرکت هواپیمایی را علاوه بر پرداخت 102 میلیارد ریال جریمه به قطع سهمیه سوخت یارانه ای محکوم کرد.

به گزارش خبربین آنلاین؛ شهرام محسنی گفت: حکم پرونده یک شرکت هواپیمایی که در ایام اربعین اقدام به گرانفروشی بلیط کرده بود در شعبه چهارم مهم و ملی تعزیرات حکومتی به پرداخت ۱۰۲ میلیارد ریال جزای نقدی معادل ۲۵ برابر ارزش تخلف محکوم شد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: همچنین با توجه به تکرار تخلف، حکم به ممهور کردن مجوز شرکت به مهر تخلف مرتبه دوم و قطع سهمیه سوخت یارانه ای پروازهای داخلی و خارجی به جز سفرهای زیارتی به مدت سه ماه به عنوان قطع خدمات دولتی محکوم شد.

به گفته محسنی، رئیس شعبه چهارم مهم و ملی براساس مصوبات سران قوا حکم قطعی و لازم الاجرا به پلمب و نصب ۱۰ روزه پارچه تخلف بر سر در دفتر تهران این شرکت به منظور آگاهی مردم را صادر کرد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: میزان گرانفروشی احراز شده چهار میلیارد و ۷۲ میلیون ریال در فروش ۴۱۰ پرواز اصفهان به نجف و ۱۳۳ بلیط رشت به نجف بوده است.