جزییات مذاکرات اخیر با مقامات افغانستان و پاکستان در حوزه صادرات برق
جزییات مذاکرات اخیر با مقامات افغانستان و پاکستان در حوزه صادرات برق
معاون وزیر نیرو جزییات مذاکره با مقامات افغانستان و پاکستان در حوزه صادرات برق را تشریح کرد.

به گزارش خبربین آنلاین؛ همایون حائری در نشست خبری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق درباره مذاکرات اخیر با مقامات پاکستان در حوزه برق اظهار داشت: ما در حال حاضر به کشور پاکستان صادرات برق داریم و جلسه با مقامات این کشور بر این مبنا بود که از پتانسیل های برقی ایران و همچنین از صادرات برق ایران به این کشور استفاده شود.

وی افزود: پاکستان نیاز زیادی به برق و تجهیزات ایران دارد.

معاون وزیر نیرو درباره احتمال تبادل برق با حقابه هیرمند در مذاکرات اخیر با مقامات افغانستانی تصریح کرد: البته اولویت ما در حوزه برق تامین نیاز داخل است و مازاد را متناسب با شبکه انتقال، قیمت و سودآوری صادر می کنیم.