خوراک ۱۷ هزار مرغداری کشور تامین شد
خوراک ۱۷ هزار مرغداری کشور تامین شد
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار از تامین خوراک 17 هزار مرغداری کشور حداقل برای سه ماه آینده خبر داد.

به گزارش خبربین آنلاین؛ بخش زیادی از گرانی گوشت و مرغ که این روزها در بازار شاهد هستیم به قیمت بالای نهاده و کمبود آن در چند ماه گذشته بر می‌گردد.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار امروز از تامین نیاز نهاده مرغداران و وجود « ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزارتن کنجاله آماده فروش در سامانه بازارگاه» خبر داد، این میزان برای تامین سه ماه مرغداری‌های کشور کفاف می‌کند.

بازارگاه سامانه فروش آنلاین خوراک دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی است.

پیمان‌پاک گفت که ماهانه ۴۰۰ هزارتن کنجاله سویا وارد می‌شود و اکنون ۴ کشتی معادل ۲۴۰ هزارتن در صف تخلیه و یکصد هزارتن کنجاله تهاتر شده در حال پهلوگیری است.

پیش از این هم مسئولان اتحادیه و تشکل‌های تولیدی گفته بودند تامین نهاده مرغداران سخت شده است، وزارت جهاد کشاورزی در سامانه بازارگاه عرضه نمی کند و آنها مجبورند به چند برابر قیمت از بازار آزاد بخرند.

به گفته مرغداران حدود ۲ ماهی بود توزیع کنجاله سویا قطره چکانی انجام می‌شد و همین امر موجب افزایش قیمت خوراک در واحدهای مرغداری شده است.

پس از واردات گسترده نهاده، وزارت جهاد کشاورزی به تازگی گفته است با توجه به اینکه نهاده ذرت هم به اندازه کافی تامین شده این نهاده  ۲ تا ۳ هزارتومان کمتر از نرخ مصوب و مدت دار به مرغداران عرضه خواهد شد.

۷۰ درصد قیمت مرغ به قیمت خوراک دام و طیور مربوط است.