دستور رئیس دیوان محاسبات برای بررسی وجوه امانی دستگاه‌های اجرایی
دستور رئیس دیوان محاسبات برای بررسی وجوه امانی دستگاه‌های اجرایی
سید احمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات، گروه‌های حسابرسی این نهاد نظارتی را ملزم به بررسی وجوه امانی دستگاه‌های اجرایی کرد.

به گزارش خبربین آنلاین : سید احمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات، کلیه گروه‌های حسابرسی را ملزم به بررسی وجوه امانی دستگاه‌های اجرایی کرد.

این وجوه شامل وجوه سپرده، وجوه فاقد مشخصات و بین راهی، هدایای خاص و وجوه دریافتی منازل سازمانی است.

نتیجه بررسی‌های حسابرسان دیوان محاسبات در این خصوص در قالب گزارش رسمی ضمن اطلاع رسانی، به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع می‌شود.