ذخایر سدهای کشور به رشد رسید
ذخایر سدهای کشور به رشد رسید
در حال حاضر با وجود ۳۱ میلیارد و ۶۲۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده در سدهای کشور، ۶۴ درصد ظرفیت مخازن سدها پُر است.

به گزارش خبربین آنلاین: در ۲۶۱ روز ابتدایی سال آبی جاری (از ابتدای مهرماه ۱۴۰۱ تا بیستم خرداد ۱۴۰۲) در مجموع ۳۴ میلیارد و ۲۶۰ میلیون مترمکعب آب وارد سدهای ایران شده که نسبت به ورودی ۲۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون مترمکعبی آب به سدها در مدت مشابه سال آبی گذشته، رشدی ۲۸ درصدی داشته است.

همچنین در این مدت، به‌منظور تأمین آب شرب، کشاورزی، صنعت و مباحث زیست محیطی، ۲۱ میلیارد و ۶۸۰ میلیون مترمکعب آب از سدهای کشور رهاسازی شده که نسبت به خروجی ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعبی آب در مدت مشابه سال آبی قبل از سدها، ۱۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در حال حاضر با وجود ۳۱ میلیارد و ۶۲۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده در سدهای کشور، ۶۴ درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و ۳۶ درصد این ظرفیت خالی است.

میزان ذخایر آبی سدها در روز بیستم خردادماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۶ میلیارد و ۴۴۰ میلیون مترمکعب بود، که مقایسه این رقم با حجم فعلی ذخایر آبی سدها، نشان‌دهنده رشد ۲۰ درصدی در این بخش است.

منبع: تسنیم