شمارش آرای انتخابات مجلس تهران به پایان رسید
شمارش آرای انتخابات مجلس تهران به پایان رسید

به گزارش خبربین آنلاین: در نهایت شمارش آرای انتخابات مجلس تهران در ۱۵۰۰ شعبه به پایان رسید که به شرح زیر است: ۱- سید محمود نبویان ۲- حمید رسایی ۳- امیرحسین ثابتی ۴. محمدباقر قالیباف ۵.سیدروح‌الله ایزدخواه ۶.سیدرضا تقی‌پور انواری ۷. منوچهر متکی ۸. مرتضی آقاتهرانی ۹.مهدی کوچک‌زاده ۱۰.اسماعیل کوثری ۱۱. سیدعلی یزدی‌خواه ۱۲.کامران غضنفری ۱۳. […]

به گزارش خبربین آنلاین: در نهایت شمارش آرای انتخابات مجلس تهران در ۱۵۰۰ شعبه به پایان رسید که به شرح زیر است:

۱- سید محمود نبویان

۲- حمید رسایی

۳- امیرحسین ثابتی

۴. محمدباقر قالیباف

۵.سیدروح‌الله ایزدخواه

۶.سیدرضا تقی‌پور انواری

۷. منوچهر متکی

۸. مرتضی آقاتهرانی

۹.مهدی کوچک‌زاده

۱۰.اسماعیل کوثری

۱۱. سیدعلی یزدی‌خواه

۱۲.کامران غضنفری

۱۳. مالک شریعتی

۱۴. علی خضریان

۱۵. احمد نادری

۱۶. ابراهیم عزیزی

۱۷.سمیه رفیعی

۱۸. پیمان فلسفی

۱۹. محمد سراج

۲۰. ابوالقاسم جراره

۲۱. زینب قیصری

۲۲. ریحانه اخلاقی

۲۳. ابوالفضل ظهره‌وند

۲۴.حسین نجابت

۲۵. عبدالحسین روح الامینی

۲۶. صالح اسکندری

۲۷. سیدمرتضی محمودی

۲۸. زهره‌سادات لاجوردی

۲۹. علیرضا سلیمی

۳۰. زهره طبیب زاده نوری