صادرات دام زنده ممنوع است
صادرات دام زنده ممنوع است
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از ممنوع بودن صادرات دام زنده، خبر داد.

به گزارش خبربین آنلاین: «سید محمد آقامیری» در این خصوص، اظهار داشت: تا کنترل عرضه به ثبات نرسد صادرات دام زنده ممنوع است، خریدار مازاد دام زنده نیز شرکت پشتیبانی امور دام و معاونت بازرگانی است.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، افزود: باید سرعت کار دامپزشکی در ارائه دستورالعمل‌های بهداشتی دام افزایش یابد.

آقامیری با بیان اینکه اتحادیه‌ها بازوان توانمند وزارت جهاد کشاورزی هستند، تصریح کرد: اتحادیه‌ها باید به ما ثابت کنند که نفع مصرف کننده برای آنها حائز اهمیت است.

منبع: تسنیم