مالیات ۶۳ هزار میلیاردی برای بانک‌هایی که وام مسکن ندادند
مالیات ۶۳ هزار میلیاردی برای بانک‌هایی که وام مسکن ندادند
سخنگوی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: در حال حاضر حدود 63 هزار میلیارد تومان برگه تشخیص جریمه مالیاتی برای بانک‌ها صادر شده اما برای اجرای آن فعلا اختلاف نظری وجود دارد.

به گزارش خبربین آنلاین؛ مهدی موحدی درباره جریمه مالیاتی بانک‌هایی که طبق قانون نسبت به پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن اقدام نکردند، اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان برگه تشخیص جریمه مالیاتی برای بانک‌ها صادر شده اما برای اجرای آن فعلا اختلاف نظری وجود دارد.

وی ادامه داد: این میزان برگه تشخیص مربوط به تخلفی است که برای بانک‌ها به ازای عدم پرداخت تسهیلات به مسکن اعلام شده اما این موضوع مطرح است که وزارت راه و شهرسازی در آن مقطع زمانی طبق قانون نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای برای معرفی متقاضیان به بانک برای دریافت این تسهیلات اقدام نکرده‌ است، از این رو برای عملیاتی شدن این جرایم مالیاتی اختلاف نظرهایی وجود دارد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: اجرای جریمه مالیاتی ۶۳ هزار میلیارد تومانی هنوز قطعی نشده‌ است و هر زمان اطلاعات جمع بندی شدند و به نتیجه مشخصی رسیدیم، بر اساس آن، اقدام می‌کنیم.

موحدی درباره این اختلاف نظر برعهده کدام سازمان و نهاد است، اظهار داشت: تصمیم نهایی برای اعمال این جریمه یا عدم اعمال آن، با سازمان امور مالیاتی است. سازمان امور مالیاتی در فضای تعاملی با شبکه بانکی‌، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که اگر به اطلاعات درست و عادلانه برسیم که از دقت لازم برخوردار باشد باید محاسبات مالیاتی با راه‌اندازی سامانه مورد نظر از سوی وزارت راه و شهرسازی باشد یا نه، براساس آن اقدام خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه اگر این جریمه مالیاتی بانک‌ها به اجرا برسد، به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد، گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن، رقم ۶۳ هزار میلیارد تومانی در صورت اعمال چه با واسطه با خزانه و چه بدون آن در نهایت به صندوق ملی مسکن اختصاص داده خواهد شد و براساس قانون‌، هر مالیاتی در حوزه مسکن و هرگونه درآمدی که ناشی از فعالیت‌ها در حوزه مسکن باشد، به صندوق ملی مسکن تزریق کرد.