نام مادر به کارت ملی‌ها اضافه می‌شود
نام مادر به کارت ملی‌ها اضافه می‌شود
معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری امروز اعلام کرد که «نام مادر» با کمی تغییر روی کارت ملی اضافه می‌شود.

به گزارش خبربین آنلاین؛ «درخواست درج نام مادر در کنار نام پدر در اوراق هویتی و همه فرم‌های اداری و غیراداری» با هشتگ رسمی «نام مادر» کارزاری است که توسط زنان ایران و عموم مردم در آبان ماه سال ۱۴۰۰ به راه افتاده بود.

حالا معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری انسیه خزعلی امروز ۱ اردیبهشت اعلام کرد که «اسم پدر و مادر در ظاهر از کارت ملی حذف می‌شود، اما هم اسم پدر و مادر و هم سایر مشخصات با یک بارکد قابل رویت است.» کارشناسان درج نام مادر در کارت شناسایی را اقدامی خردمندانه‌ در جهت تحقق حقوق زن و نه هزینه تراشی در جامعه می‌دانند.

پیشتر در شهریورماه سال ۱۳۹۹ معصومه ابتکار، معاون وقت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری از وزیر کشور خواست تا نام مادر نیز در کنار نام پدر در کارت ملی فرزندان درج شود؛ این موضوع در دولت سیزدهم هم توسط انسیه خزعلی ۲ سال پیش در جلسه با رئیس جمهور به درخواست بانوان مطرح شده است.

در ادامه پیگیری آمدن نام مادر در کنار نام پدر روی کارت ملی، سه روز پیش معاون رئیس جمهور در امور زنان اعلام کرد که «کارت‌های ملی کنونی در حال منسوخ شدن است و قرار نیست هیچ نامی در کارت‌های جدید بیاید».

به گفته معاون امور زنان، ظاهراً سیاست این است که «اطلاعات حداقلی» در روی کارت آورده شود و به جای آن بارکدی در روی کارت آورده شود که مشخصات شناسنامه‌ای فرد صاحب کارت از جمله مشخصات پدر و مادر او از طریق «بارکدمقابل رویت است.