واکنش جنجالی آذری جهرمی به ماجرای چای دبش و صادق بوقی
واکنش جنجالی آذری جهرمی به ماجرای چای دبش و صادق بوقی
آذری جهرمی به ماجرای چای دبش با اشاره به صفحه یک روزنامه همشهری واکنش نشان داد.

به گزارش خبربین آنلاین؛ وزیرارتباطات دولت دوازدهم به دو اتفاق مهم هفته جاری یعنی کمپین صادق بوقی و فساد چای دبش واکنش مهمی نشان داد.

محمد جواد آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات با انتشار یک نمودار مقایسه ای از میزان جستجوی گوگل در هفته اخیر که نشان دهنده سبقت گرفتن ماجرای صادق بوقی به پرونده فساد چای دبش است نوشت: اگر روزنامه دار بودم، شاید پاسخ تیتر یک امروز همشهری را با این نمودار مقایسه ای جستجوی در گوگل می دادم…

روزنامه همشهری در شماره امروز خود تیتر یک را به صادق بوقی اختصاص داد و پرسید: چرا کمپین صادق بوقی فراگیر شد؟

روزنامه همشهری

کانال تلگرامی آذری جهرمی