ورود ۲ هلدینگ پتروشیمی و فلزات به بورس تهران تا پایان سال‌
ورود ۲ هلدینگ پتروشیمی و فلزات به بورس تهران تا پایان سال‌
مدیرعامل بورس تهران با بیان اینکه پنج شرکت جدید به زودی وارد بورس می‌شود، گفت: تا پایان سال یک هلدینگ پتروشیمی بزرگ و در زمینه فلزات هم یکی از شرکت‌های بزرگ، وارد بورس خواهد شد.

وی افزود: در سال جاری تاکنون چهار شرکت جدید از طریق عرضه اولیه سهام وارد بورس شده‌ است و تا پا‌یان سال هم پنج شرکت جدید وارد بورس می‌شود و در مجموع به ۹ شرکت در سال ۱‌۴۰۲ شرکت می‌رسد.

مدیرعامل بورس تهران‌ یادآور شد: تا پایان سال یک هلدینگ پتروشیمی بزرگ نیز وارد بورس می‌شود، در زمینه فلزات هم یکی از شرکت‌های بزرگ وارد بورس خواهد شد.

وی در مورد اینکه چه تفاوتی بین شرکت‌هایی که وارد بازار سرمایه می‌شوند با شرکت‌های رقیب وجود دارد، گفت: شرکت‌هایی که وارد بازار سرمایه می‌شوند از معافیت مالیاتی ۱۰ درصدی برخوردار می‌شوند همچنین اگر این شرکت‌ها میزان شناوری خود را دو برابر کنند، این معافیت مالیاتی قابل افزایش است.

مدیرعامل بورس تهران در مورد دیگر امتیازهای شرکت‌های بورسی گفت: شرکت‌های بورسی از نظر برندینگ و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه این امکان را پیدا می‌کنند که با استفاده از رتبه‌بندی شرکت و به صورت آسان بتوانند از طریق بازار سرمایه تأمین مالی کنند.

گودرزی عنوان کرد:‌ نهادهای مالی می‌توانند در قالب صندوق‌های بورسی برای ۴۰ نوع صنعت صندوق تخصصی راه‌اندازی کنند و نهادهای مختلف برای صنایع مختلف می‌توانند درخواست  اخذ مجوز صندوق بخشی از بازار سرمایه داشته باشند.

وی همچنین در مورد ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بورس گفت: در دو سال گذشته تمرکز روی ورود شرکت‌های دانش‌بنیان داشتیم در آینده شرکت‌های جدید دانش‌بنیان در بورس پذیرفته می‌شوند، در دنیا هم تابلوی بورس ویژه‌ای برای دانش‌بنیان‌ها در نظر می‌گیرند و جا افتادن شرکت‌های دانش‌بنیان نیاز به صبر و تحمل دارد.

در حال حاضر ۶۰ میلیون ایرانی معادل ۷۵ درصد دارای کد بورسی هستند و ۶۱۱ شرکت ایرانی در بورس تهران حضور دارند.

ارزش روز شرکت‌های بورسی به میزان هفت میلیون و ۶۰۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که با توجه به نرخ آزاد دلار این رقم معادل ۱۵۲ میلیارد دلار است.

لازم است با ورود شرکت‌های جدید به بازار سرمایه و افزایش اندازه شرکت‌ها، عمق بازار سرمایه افزایش پیدا کند.