پلنگِ معروف آذربایجان به دام افتاد
پلنگِ معروف آذربایجان به دام افتاد
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: اراذل و اوباش خویی که به پلنگ آذربایجان معروف بوده و اتهام قتل نیز در پرونده دارد، دستگیر شد.

به گزارش خبربین آنلاین: رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: اراذل و اوباش خویی که به پلنگ آذربایجان معروف بوده و اتهام قتل نیز در پرونده دارد، دستگیر شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: این استان برای اراذل و اوباش ناامن است و اجازه خودنمایی و جولان به چنین افرادی نمی‌دهیم و با قاطعیت حکم قانون را درباره آنها اجرا می‌کنیم.