چندین جشنواره جدید در حوزه مساجد برنامه‌ریزی شده است
چندین جشنواره جدید در حوزه مساجد برنامه‌ریزی شده است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در جلسه‌ای که اخیرا داشتیم چندین جشنواره جدید در حوزه مساجد برنامه‌ریزی شد.

به گزارش خبربین آنلاین؛ محمد اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره حمایت از برنامه‌های فرهنگی و هنری در مساجد گفت: در حوزه مساجد جلسه‌ای که اخیرا داشتیم، چندین جشنواره جدید برنامه‌ریزی شد.

وی تاکید کرد: جشنواره‌های مربوط به فعالیت‌های دینی و جشنواره های هنری دینی مثل تئاتر همه در حال انجام است.

اسماعیلی تصریح کرد: بنای ما در حوزه کانون‌های فرهنگی و مساجد این است که بتوانیم هرچه بیشتر زمینه مشارکت عامه را حوزه فرهنگ و هنر فراهم کنیم.