کیفیت هوای پایتخت قابل قبول است
کیفیت هوای پایتخت قابل قبول است
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، امروز جمعه « ۲۹ دی۱۴۰۲» شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۵ قرار گرفته و وضعیت هوا در شرایط قابل قبول است.

به گزارش خبربین آنلاین؛  بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، امروز جمعه « ۲۹ دی۱۴۰۲» شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۵ قرار گرفته و وضعیت هوای تهران در شرایط قابل قبول و به رنگ زرد است.

همچنین این شاخص در ۲۴ ساعت گذشته میانگین بر روی عدد ۱۰۰ قرار گرفته بود و وضعیت هوا در شرایط قابل قبول بود.

تهران از ابتدای سال ۹ روز هوای پاک، ۲۰۰ روز هوای قابل قبول، ۸۳ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۲ روز هوای پاک، ۱۵۵ روز هوای قابل قبول، ۱۱۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۲۴ روز هوای ناسالم برای همه افراد ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.