۲۰ خرابکاری در روز انتخابات خنثی شد
۲۰ خرابکاری در روز انتخابات خنثی شد
« 20 خرابکاری را در روز انتخابات خنثی کردیم» این خبری بود که امروز وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیات دولت داد و تاکید کرد که تمامی این موارد کشف و خنثی شد.

به گزارش خبربین آنلاین : عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه امروز هیات دولت، گفت: در روز رای گیری بیش از ۲۰ مورد تلاش برای خرابکاری داشتیم تا شبکه ارتباطی دچار بحران شود.
وی افزود: اما تمامی اینها کشف و برخورد شد حتی یک مورد داشتیم که یک و نیم متر حفاری برای رسیدن به کابل فیبر نوری کردند ولی کشف و خنثی شد.