اجرای حکم سپیده رشنو متوقف شد
اجرای حکم سپیده رشنو متوقف شد
برادر سپیده رشنو در پیامی توییتر از توقف اجرای حکم خواهرش تا ۲۰ اسفند خبر داد.

به گزارش خبربین آنلاین: سامان رشنو برادر سپیده رشنو نوشت: «با پیگیری آقای پناهی‌پور در دیوان عالی، اعاده‌ی دادرسی پرونده‌ی دوم پذیرفته شد. امروز با سپیده دم اوین رفتیم. تا ۲۰ اسفند اجرای حکم متوقف شد. امید داریم که دادگاه تجدیدنظر رأی به تبرئه‌ی سپیده بده و حکم تعلیقی به اجرا درنیاد.»

اجرای حکم سپیده رشنو متوقف شد