افزایش ۳ برابری بودجه «زنان و خانواده» در سال ۱۴۰۳
افزایش ۳ برابری بودجه «زنان و خانواده» در سال ۱۴۰۳
معاون رئیس‌ جمهور در امور زنان و خانواده گفت: بودجه تخصیص یافته به امور زنان و خانواده در سال ۱۴۰۲، فصل‌های ۱، ۴ و ۶ را نداشت و میزان آن کم بود؛ اما این فصول در بودجه سال ۱۴۰۳ گنجانده شده و در سال آینده ۳ برابر سال جاری اعتبار خواهیم داشت.

وی در ادامه درباره بودجه سال ۱۴۰۲ هم گفت: بودجه سال ۱۴۰۲ امور زنان و خانواده، فصول یک، چهار و شش را نداشت و میزان آن بسیار کم بود. اما اکنون این فصول حذف نشده و اگر به همین شکل پیش‌برود، ما می‌توانیم در بودجه سال آینده سه برابر سال جاری اعتبار داشته باشیم.

خزعلی در خصوص برنامه‌های اجرایی سال ۱۴۰۳ دولت در امور بانوان توضیح داد: برنامه‌های اجرایی که در زمینه خانواده داریم، با توجه به این که «خانواده محوری» یکی از شعارهای دولت است، در برنامه‌های اجرایی سال آینده در زمینه خانواده باید بحث فرهنگ خانواده، پشتیبانی از خانواده و پیشگیری از آسیب‌های خانواده را دنبال کنیم.

وی ادامه داد: همچنین یکی از برنامه‌های مهم ما توانمند سازی زنان است، تعبیری که رهبر انقلاب به صورت مکرر ذکر کرده‌اند، رفع موانع از رشد و شکوفایی بانوان یکی از برنامه‌های اصلی ما محسوب می‌شود و برنامه زنان تأثیرگذار در همین راستا طراحی شده است.

خزعلی در خصوص برنامه زنان تأثیرگذار بیان کرد: ما در این راستا می‌خواهیم زنانی را که توانمندی، نخبگی، قدرت و مهارت دارند را شناسایی و آنها را پشتیبانی کنیم تا استعدادشان شکوفا شود تا کار و زحمتی که می‌کشند، توسعه پیدا کند.

وی در خصوص برنامه‌های دولت در سال ۱۴۰۳ برای تسهیل بیمه زنان خانه‌دارگفت: بیمه زنان خانه‌دار بستگی به بودجه هرسال دارد. در حال حاضر بیمه زنان خانه‌دار روستایی دارای سه فرزند در حال اجرا شدن است و بودجه به آن اختصاص داده می‌شود. همه این اقدامات بستگی به این دارد که قانون برای آنها تصویب شود که معمولاً مراحل تصویب قانون به دلیل عدم تأمین بودجه با مشکل مواجه می‌شود.

معاون امور زنان و خانواده تصریح کرد: امیدوار هستیم شرایط بودجه‌ای بهتر شود تا ما بتوانیم این امر را توسعه و گسترش بدهیم تا مادرانی هم که در شهر زندگی می‌کنند و دارای سه فرزند به بالا هستند از این امکانات بهره‌مند شوند.