پایگاه خبری خبربین آنلاین به شماره ثبت ۸۹۱۵۵ از سوی وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی در چهارچوب اهداف مقدس انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران به امر اطلاع رسانی به منظور ارتقای سطح بینش و آگاهی عمومی می پردازد.

پایگاه خبری خبربین آنلاین یک رسانه مستقل بوده و خود را مقید به قانون اساسی و قوانین نظام جمهوری اسلامی، اصول و ارزش های دین اسلام و تعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام راحل و شهیدان انقلاب میداند.

این پایگاه اطلاع رسانی سعی دارد  تا با انتشار اخبار، تحلیل ها و مقالات صاحب نظران و فرهیختگان کشوری، زمینه ای مناسب برای تجمیع افکار و اندیشه ها و ارائه آن به عموم مردم را فراهم سازد.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: صفورا طالب زاده