تهران در مرز آلودگی هوا
تهران در مرز آلودگی هوا
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص هوای تهران امروز با عدد 97 در شرایط قابل قبول قرار دارد.

به گزارش خبربین آنلاین: شاخص کیفیت هوای تهران، امروز شنبه ۱۲ اسفند۱۴۰۲ روی عدد ۹۷ و در وضعیت قابل قبول قرار دارد، همچنین شاخص کیفیت هوا در ۲۴ گذشته نیز روی عدد ۹۱ و شرایط قابل قبول قرار داشت.

در سال جاری و براساس روز شمار شاخص آلودگی تا امروز ۱۲ اسفنفد ۱۴۰۲ کیفیت هوای پایتخت، ۹روز در وضعیت پاک، ۲۲۵ روز در وضعیت قابل قبول، ۱۰۰ روز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و ١٢ روز ناسالم برای همه شهروندان بود.

هوای تهران در هیچ روزی در وضعیت بسیار ناسالم و خطرناک قرار نداشته است. شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود که این تقسیم‌بندی شامل « از صفر تا ۵۰ هوا پاک»، « ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول(سالم) یا متوسط»، «از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس»، «از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم»، «از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم» و «از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک» می‌شود.