زندانیان افغانستانی واجد شرایط به کشورشان منتقل می‌شوند
زندانیان افغانستانی واجد شرایط به کشورشان منتقل می‌شوند
معاون امور بین الملل قوه قضائیه گفت: زندانیان واجد شرایط افغانستانی طبق مقررات به کشور خود منتقل می‌شوند.

به گزارش خبربین آنلاین؛ کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر که به دعوت رئیس شورای عالی قضایی افغانستان در راس هیاتی به کابل سفر کرده است، به طور جداگانه با شیخ عبدالکریم حقانی، رئیس این شورا، اعضای شورایعالی قضایی، دادستان کل و رئیس و اعضای کمیته انتقال محکومین افغانستان دیدار کرد.

در این دیدارها طرفین درخصوص موضوعات مختلفی گفتگو و تفاهم کردند، مانند: انتقال محکومان افغانستانی واجد شرایط به زندان های کشورشان، بر طبق موافقت نامه انتقال محکومان منعقده میان ایران و افغانستان، تسریع در رسیدگی به درخواست های استرداد مجرمان، انتقال تجربیات در حوزه مدیریت زندان‌ها به طرف افغانستانی، ایجاد کمیته مشترک قضایی برای مقابله با تروریسم.

در همین چارچوب، مقرر شد طرف افغانستانی تمامی محکومین را به زندان منتقل و هرگونه تصمیم قضایی صرفا در چارچوب موافقت نامه انتقال محکومین صورت گرفته و گزارشات فصلی از آخرین وضعیت محکومین انتقالی را نیز به طرف ایرانی ارائه نماید.

از سوی دیگر، مقرر شد زمینه انتقال فوری چند زندانی معدود ایرانی به کشور نیز در اسرع وقت فراهم شود.