آخرین خبر از تعطیلی فردا شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲ رسید
آخرین خبر از تعطیلی فردا شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲ رسید
آخرین اخبار درباره تعطیلی شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲ را منتشر شد.

به گزارش خبربین آنلاین: تایید تعطیلی شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲ در مواقع غیر بحران و تعطیلی‌های مناسبتی با شورای امنیت کشور است. در این راستا استانداری قم نیز ضمن نظر مساعد برای تعطیلی شنبه موضوع را با وزارت کشور مکاتبه کرده است اما زمان پاسخ آن وزارتخانه مشخص نیست.