آسیب تجار و بازرگانان از حضور نداشتن اتاق ایران در جلسات مهم اقتصادی‌
آسیب تجار و بازرگانان از حضور نداشتن اتاق ایران در جلسات مهم اقتصادی‌
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و آلمان گفت: حاشیه‌های ماه‌های اخیر و حضور نداشتن اتاق بازرگانی ایران در جلسات مهم تصمیم‌گیری اقتصادی به جایگاه این اتاق و بخش خصوصی آسیب می‌زند.

به گزارش خبربین آنلاین؛ شاهین اصغری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و آلمان اظهار داشت: دعوت نشدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مجامعی که پیش از این در آن حضور داشت، اتفاق خوبی نیست و بخش خصوصی نیز از این روند آسیب می‌بیند.

وی افزود: افرادی که در اتفاقات اخیر اتاق بازرگانی قرار دارند باید گذشت داشته باشند و منافع جمعی بخش خصوصی را در نظر بگیرند تا بتوانیم از ضرر بیشتر در این مقطع جلوگیری کنیم.

اصغری با بیان اینکه بخش خصوصی با مشکلات مختلفی در همه بخش‌ها مواجه می‌شود، اضافه کرد: اتفاقی که در ماه‌های گذشته در اتاق بازرگانی ایران افتاده است، موجب شده تا نهادی که به عنوان خانه‌ای برای فعالان اقتصادی بود، برای طرح مسائل به آن مراجعه می‌کرد، مسائل از این طریق پیگیری می‌شد و می‌توانست صدای خود را به بخش‌های دولتی برساند‌ این سرپناه توان خود را از دست داده است.

به گفته رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و آلمان، این شرایط اقتصاد کشور را متضرر و فعالان اقتصادی را دچار مشکل می‌کند.