اجرای طرح سلامت خانواده برای ۲۷ میلیون ایرانی تا پایان سال
اجرای طرح سلامت خانواده برای ۲۷ میلیون ایرانی تا پایان سال
معاون بهداشت وزیر بهداشت از اجرای طرح سلامت خانواده برای ۲۷ میلیون ایرانی تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبربین آنلاین: حسین فرشیدی معاون بهداشت وزیر بهداشت با اشاره به اجرای نظام ارجاع،گفت:حدود کمتر از ۳۰ میلیون نفر در روستاها زندگی می کنند و ۱۸ هزار خانه بهداشت وجود دارد.

وی ادامه داد:از نظر بهداشتی در روستاها شرایط بهتری داریم.برای اینکه پوشش نظام سلامت را بهتر کنیم برنامه ریزی کردیم تا کادر سلامت را افزایش دهیم، به طوری که اکنون برای هر ۱۵۰۰ نفر ۲ مراقب سلامت اختصاص دادیم.

فرشیدی با بیان اینکه در پویش ملی سلامت بیش از ۴۶ میلیون نفر جمعیت برای پرفشاری خون و دیابت غربالگری شدند؛گفت: ۷۰ درصد مرگ و میر به علت این دو بیماری است.

معاون بهداشت وزیر بهداشت تحت پوشش قرار گرفتن ۲۷ میلیون نفر در طرح سلامت خانواده خبرداد.

وی با اشاره به برگزاری اجلاس بین المللی نظام پزشک خانواده در ایران،خاطرنشان کرد:سلامت اجتماعی یک حق مهم در نظام سلامت است که در این اجلاس به عنوان یکی از محورهای آتی مطرح خواهد شد.