ادوات حفاظتی شبکه انتقال برق کشور به فیبر نوری مجهز می شود
ادوات حفاظتی شبکه انتقال برق کشور به فیبر نوری مجهز می شود
معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر در گردهمایی معاونان بهره برداری شرکتهای برق منطقه ای از اختصاص بخشی از ظرفیت فیبرنوری صنعت برق برای نصب رله های فرکانسی در شبکه برق کشور خبر داد.

به گزارش خبربین آنلاین: محمد اله‌داد، معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر در گردهمایی معاونان بهره برداری شرکتهای برق منطقه ای با قدردانی از تلاش ارزشمند همکاران در عبور موفق از اوج بار تابستان ١۴ ٢ ،به کاهش ٣ درصدی بارشها و پیش بینی پیک زودرس شبکه در تابستان آینده اشاره کرد که با توجه به ناترازیها و شرایط دشوار پیش رو، اهمیت آمادگی شبکه در ایام پرباری را دوچندان ساخته است.

وی با اشاره پایداری شبکه برق و عدم خاموشی گسترده طی ٢٢ سال گذشته در کشور، بر لزوم مراقبت و بازدیدهای مستمر پهبادی از خطوط اصلی شبکه سراسری و آمادگی کامل شرکتهای نگهداری و تعمیرات شبکه در این خصوص تاکید کرد.

معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر با اشاره به توافق حاصل شده در خصوص بهره گیری از ظرفیت فیبر نوری صنعت برق ،از اختصاص ٢ تار فیبر نوری به نصب رله های فرکانسی شبکه خبر داد و از معاونان بهره برداری شرکتهای برق منطقه ای خواست پیگیریهای لازم را با توجه به بهره مندی صنعت برق از حدود هزار کیلومتر شبکه فیبر نوری، در دستور کار قرار دهند.

وی همچنین به پیش بینی منابع برای رفع فرسودگی شبکه انتقال در قانون بودجه سال آینده خبر داد که لازم است در همین بخش هزینه شود و روابط عمومی های شرکتهای برق نیز نسبت به انعکاس حرفه ای اقدامات اصلاح و بهینه سازی شرکتها که غالبا در شرایط نامناسب آب و هوایی و در مسیرهای دشوار انجام می شود، اقدام کنند.

در ادامه این نشست، مقیم زاده، سرپرست شرکت مدیریت شبکه برق ایران ،رشد مصرف سالانه برق شبکه را بین ۴.٧ تا ۵ درصد عنوان کرد که امسال با ۵ درصد رشد ،اوج بار شبکه به ٧٣ مگاوات رسید و انتظار می رود سال آینده به ٧٧۵ مگاوات بالغ شود.

مقیم زاده افزایش زودرس دما و تداوم گرما را از ویژگیهای ایام اوج بار ١۴٣ عنوان کرد که باعث می شود دوره اوج بار از اردیبهشت ماه آغاز و بین ۴ تا ۵ ماه ادامه یابد و از این رو لازم است برنامه های سرویس و نگهداری تجهیزات شبکه حداکثر تا نیمه اردیبهشت به اتمام برسد و صنعت برق با آمادگی صد درصد وارد پیک شود.

شناسایی و اتصال مولدهای پراکنده و ژنراتورهای برق سایر سازمانها به شبکه ،برنامه ریزی مدیریت مصرف و توافق با صنایع به ویژه صنایع انرژی بر برای همکاری در ایام اوج بار از دیگر موضوعات مورد تاکید سرپرست شرکت مدیریت شبکه در این گردهمایی بود.

این نشست با ارایه دغدغه‌ها و چالش‌های بهره برداری شبکه انتقال همراه بود و مقرر شد مسایل بهره‌برداری شبکه با ارائه راه حلها در قالب چند کمیته پیگیری و تدوین شود.