ارز واردات ۱۷۰ هزار تن گوشت قرمز اختصاص یافت
ارز واردات ۱۷۰ هزار تن گوشت قرمز اختصاص یافت
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت: ارز واردات گوشت قرمز اختصاص داده شده است و تا پایان سال ۱۴۰ هزار تن گوشت منجمد و ۳۰ هزار تن گوشت گرم وارد می‌شود.

به گزارش خبربین آنلاین؛ علیرضا پیمان پاک، قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار با بیان اینکه بودجه ارز واردات گوشت قرمز اختصاص داده شده است اظهار داشت:  تا پایان سال ارز مورد نیا گوشت قرمز تامین شده است و تمام کبود تولید گوشت قرمز را از محل واردات جبران می‌شود.

وی افزود: در سال گذشته ۱۰۰ هزار تن گوشت منجمد و ۳۰ هزار تن گوشت گرم به کشور وارد شده بود اما برای سال جاری میزان واردات گوشت منجمد ۱۴۰ هزار تن افزایش می‌یابد اما میزان واردات گوشت گرم ثابت است.

پیمان پاک با بیان اینکه افزایش واردات گوشت قرمز برای تامین و تنظیم بازار است گفت: عمده گوشت واردات به صورت گوشت گوساله است به طوری که ۸۰ درصد گوشت گوساله و ۲۰ درصد گوشت گوسفندی است.