استقبال از نخست وزیر سوریه در کاخ سعدآباد
استقبال از نخست وزیر سوریه در کاخ سعدآباد

به گزارش خبربین آنلاین؛ مراسم استقبال رسمی معاون اول رییس جمهور اسلامی ایران از نخست وزیر سوریه صبح شنبه ۱۸ آذر در مجموعه سعدآباد تهران برگزار شد. محمد مخبر و حسین عرنوس پس از نواخته شدن سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه هیات‌های عالی رتبه همراه را به یکدیگر معرفی کردند.

به گزارش خبربین آنلاین؛ مراسم استقبال رسمی معاون اول رییس جمهور اسلامی ایران از نخست وزیر سوریه صبح شنبه ۱۸ آذر در مجموعه سعدآباد تهران برگزار شد. محمد مخبر و حسین عرنوس پس از نواخته شدن سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه هیات‌های عالی رتبه همراه را به یکدیگر معرفی کردند.