اعتراض رانندگان اسنپ و تپسی به کرایه ها
اعتراض رانندگان اسنپ و تپسی به کرایه ها
اعتصاب رانندگان اسنپ امروز ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ و | اعتراض رانندگان تاکسی های اینترنتی به کرایه ها ادامه دارد.

به گزارش خبربین آنلاین؛ پس از حذف گزینه عجله دارم در اسنپ و تپسی، افزایش کمیسیون ها به ۲۰ درصد و کاهش کرایه ها، برخی از رانندگان اسنپ و تپسی از اول سال دست به اعتصاب زدند و دیگر کار نکردند. اعتراض ها نسبت به کرایه تاکسی های اینترنتی همچنان ادامه دارد اما خبری از جانب شرکت های اسنپ و تپسی در پاسخ به اعتراضات نیست.