اعلام نتایج انتخابات مجلس در کرمانشاه: ایرج ملکی رای آورد!؟
اعلام نتایج انتخابات مجلس در کرمانشاه: ایرج ملکی رای آورد!؟

به گزارش خبربین آنلاین: نتایج انتخابات مجلس در کرمانشاه اعلام نتایج انتخابات مجلس در کرمانشاه اعلام شد. ورود به مجلس: محمد رشیدی ۵۸۳۰۱ دور دوم: عبدالرضا مصری ۴۴۹۶۷ فضلالله رنجبر ۳۲۹۱۸ جهانبخش امینی ۳۰۸۴۰ ابراهیم رحیمی زنگنه ۲۸۹۷۹ براساس این نتایج ایرج ملکی طنزگوی فضای مجازی موفقیتی در انتخابات کسب نکرده است.

به گزارش خبربین آنلاین: نتایج انتخابات مجلس در کرمانشاه اعلام نتایج انتخابات مجلس در کرمانشاه اعلام شد.

ورود به مجلس:

محمد رشیدی ۵۸۳۰۱

دور دوم:

عبدالرضا مصری ۴۴۹۶۷
فضلالله رنجبر ۳۲۹۱۸
جهانبخش امینی ۳۰۸۴۰
ابراهیم رحیمی زنگنه ۲۸۹۷۹

براساس این نتایج ایرج ملکی طنزگوی فضای مجازی موفقیتی در انتخابات کسب نکرده است.