افزایش حفاری اکتشافی سازمان توسعه صنایع و معادن ایران
افزایش حفاری اکتشافی سازمان توسعه صنایع و معادن ایران
به گفته مدیر حفاری سازمان توسعه صنایع و معادن ایران حجم عملیات حفاری اکتشافی این سازمان طی 10 ماهه 1402، به بیش از 460 هزار متر رسید.

به گزارش خبربین آنلاین : طبق اعلام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، احمد فتاحی مجلج، مدیر حفاری سازمان توسعه صنایع و معادن ایران،‌ اظهار داشت: ایمیدرو با هدف توسعه ذخایر اکتشافی، افزایش حفاری های اکتشافی را در برنامه خود قرار داده و از این رو، شرکت های تحت پوشش این سازمان حجم حفاری های اکتشافی را از ابتدای فروردین تا پایان دی، به ۴۶۷ هزار متر حفاری رساندند.
وی افزود: میزان عملیات حفاری این سازمان در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۷۰ هزار متر و در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ هزار متر بود. پیش بینی می شود تا پایان سال ۱۴۰۲، حجم عملیات حفاری اکتشافی به حدود ۵۰۰ هزار متر برسد.
مدیر اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با اشاره به افزایش بیش از ۳ برابری هزینه‌کرد عملیات اکتشافی این سازمان، اظهار داشت: این سازمان طی امسال، هزینه‌کرد عملیات اکتشافی را به حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال رساند. این رقم در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال بود.

وی افزود؛ ایمیدرو برای حوزه اکتشاف، از نظر تامین اعتبار هیچ محدودیتی ندارد و شرکت های اکتشافی در صورت داشتن توانایی افرایش حجم عملیات حفاری اکتشافی، مورد حمایت این سازمان قرار می‌گیرند.
فتاحی مجلج با بیان اینکه مطالعات اکتشافی مراحل شناسایی و پی جویی در ۱۰ پهنه اکتشافی واگذار شده به ایمیدرو (به مساحت ۳۶ هزار و ۷۳۹ کیلومتر مربع) تکمیل شده است، گفت: افزون بر این، تا پایان ۱۴۰۲، نسبت به معرفی محدوده های امیدبخش و آزادسازی یک پهنه اکتشافی سیلیس واگذار شده به ایمیدرو در نیمه دوم امسال، (به مساحت ۳۳۶۸ کیلومتر مربع) اقدام خواهد شد.
وی افزود: مجموع پهنه های جاری، زیرپهنه ها، درخواست پروانه، پروانه اکتشاف و گواهی کشف ایمیدرو، ۳۴ هزار و ۹۱۴ کیلومتر مربع بوده و اکنون ۱۳۶ پروانه اکتشاف و ۷ گواهی کشف در اختیار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی است.

مدیر اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی افزود: طی ۱۰ ماهه امسال، ۶۱ پروانه اکتشافی به نام ایمیدرو دریافت شده و ۲۰ پروانه اکتشافی نیز تعیین تکلیف شده است.