افزایش ساعت کاری مرکز اجرائیات پلیس راهور
افزایش ساعت کاری مرکز اجرائیات پلیس راهور
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از افزایش ساعات کار مراکز خدمات ترافیکی شهر تهران تا ساعت 18 خبر داد.

به گزارش خبربین آنلاین : معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ سرهنگ فیروز کشیر در برنامه تلویزیونی شهر امن گفت: پلیس راهور تهران بزرگ در آستانه عید نوروز نوید ویژه ای برای شهروندان در خصوص روزهای پایانی سال دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه شهروندان در این مدت درگیر کارهای اداری و کارهای شخصی خود در انتهای سال هستند پلیس راهور تهران بزرگ نیز در مرکز خدمات ترافیکی خود ساعات خدمات خود را افزایش داده است.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت : به همین منظور در مراکز خدمات ترافیکی شهر تهران در بخش های اجراییات و ستاد ترخیص همکاران پرتلاش بنده از روز شنبه تا روز چهارشنبه تا ساعت ۱۸ به صورت پیوسته به مراجعین ارجمند خدمات ارائه می دهند.

سرهنگ کشیر افزود: همکاران بنده همچنین در روز پنج شنبه نیز تا راس ساعت ۱۵ نیز مشغول ارائه خدمات در این مراکز هستند.

وی گفت: شهروندان برای مراجعه به این مراکز مدیریت زمان داشته باشند و توجه داشته باشند که در این خصوص جهت مراجعه به این مراکز نیاز به ازدحام نیست و نوبت دهی به صورت الکترونیکی و به ترتیب است و با نظم خاصی درخواست های شهروندان انجام می پذیرد.

سرهنگ کشیر ضمن اشاره به مفاد قانونی تبصره ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب اسفند ۱۳۸۹ که عینا اشعار می دارد« در صورتی که مبلغ جریمه خودرویی بـه ده میلیون ریال برسد راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت یکماه از تاریخ ابلاغ، مالک خودرو نسبت به پرداخت جریمه یا اعتراض به واحد منـدرج در ماده (۵) این قانون اقدام ننمایـد، راهنمایی و رانندگی مکلف بـه توقیـف خـودرو تـا پرداخت جریمه می‌باشد. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است درخصوص این موارد ظرف یک هفته تعیین تکلیف نماید» گفت : پلیس راهور تهران بزرگ با توجه به مراجعات شهروندان ، ساعات فعالیت مراکز خدمات ترافیکی خود را در شهر تهران افزایش داد.