امروز هوای تهران قابل قبول است
امروز هوای تهران قابل قبول است
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هوای تهران در شرایط قابل قبول قرار دارد.

به گزارش خبربین آنلاین: بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، امروز پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۶۲ قرار گرفته و وضعیت هوای تهران در شرایط قابل قبول قرار دارد.

همچنین شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۷۱ و در شرایط قابل قبول قرار داشت.

تهران از ابتدای سال تاکنون ۹ روز هوای پاک، ۲۰۶ روز هوای قابل قبول ، ۹۰ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

هوای تهران در هیچ روزی در وضعیت بسیار ناسالم و خطرناک قرار نداشته است. شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود که این تقسیم‌بندی شامل « از صفر تا ۵۰ هوا پاک»، « ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول(سالم) یا متوسط»، «از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس»، «از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم»، «از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم» و «از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک» می‌شود.