انتقال بیش از ۴۲ هزار فقره حساب فرعی دستگاه های اجرایی به بانک مرکزی
انتقال بیش از ۴۲ هزار فقره حساب فرعی دستگاه های اجرایی به بانک مرکزی
دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که با پیگیری‌های صورت گرفته 42300 فقره حساب فرعی دستگاه های اجرایی به بانک مرکزی انتقال یافت.

به گزارش خبربین آنلاین: ‌دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که با پیگیری‌های صورت گرفته و در راستای تکالیف قانون بودجه سنواتی در نظارت بر وجوه عمومی ۴۲۳۰۰ فقره حساب فرعی دستگاه های اجرایی به بانک مرکزی انتقال یافت.

دیوان محاسبات کشور همچنین تاکید کرد که بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند نسبت به انتقال کامل  ۴۳۰۰ فقره سایر حساب های فرعی شناسایی شده دستگاه های اجرایی تا پایان سالجاری اقدام کنند.