ایران، رتبه اول در تولید نفت و گاز دارد
ایران، رتبه اول در تولید نفت و گاز دارد
معاون وزیر نفت، گفت: ایران، رتبه اول در تولید نفتی و گازی و رتبه دوم جهان در ذخایر گازی را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبربین آنلاین: «محسن خجسته مهر» معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درخصوص مدیریت اکتشافات نفتی، گفت: ذخایر شناخته شده نفتی می‌تواند تضمینی برای تولید نفت در بلند مدت باشد چرا که ایران رتبه اول در تولید نفتی و گازی را دارد و رتبه دوم جهان در ذخایر گازی را به خود اختصاص داده است.

او با بیان اینکه ۱۶ بلوکه اکتشاف جدید معرفی شده است، افزود: در گذشته ۱۰ بلوک نفتی وجود داشته که این بلوک‌های نفتی می‌تواند راهبری برای افزایش تولید نفت باشد.

خجسته مهر با اشاره به سرمایه گذاری بخش خصوصی در نفت گفت: سرمایه گذاری دربخش اکتشاف، تحقیقات و توانمندی است که در برنامه هفتم ۱.۵ میلیارد دلار توان سرمایه گذاری بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان