بارش روز گذشته باران، هوای امروز تهران را در وضعیت پاک قرار داد.

به گزارش خبربین آنلاین؛ هوای امروز تهران، سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲ به لطف بارش‌های روز گذشته روی عدد ۵۰ در شرایط سبز (پاک) قرار گرفت.

تهران امسال تا کنون ۸ روز هوای پاک، ۱۷۴ روز هوای قابل قبول، ۵۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۶ روز هوای ناسالم داشته است.

شاخص کیفیت هوا معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامت افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس یا نارنجی، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه یا قرمز، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم یا بنفش و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک یا ارغوانی تعیین شده است.