برای شادبودن از این غذاها فرار کنید
برای شادبودن از این غذاها فرار کنید
غذا‌هایی که می‌خوریم نیز نه تنها در سلامت جسمانی بلکه در تأثیرگذاری بر خلق و خو و احساسات ما نیز نقش مهمی ایفا می‌کند.

به گزارش خبربین آنلاین : تنها عوامل بیرونی و محیطی و پیرامونی نیستند که بر حالات روحی ما تاثیر گذارند.

غذا‌هایی که می‌خوریم نیز نه تنها در سلامت جسمانی بلکه در تأثیرگذاری بر خلق و خو و احساسات ما نیز نقش مهمی ایفا می‌کند.