برکناری معاون وزیر متخلف با دستور رئیس جمهور
برکناری معاون وزیر متخلف با دستور رئیس جمهور
بنا بر اعلام رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهور دستور برکناری یک معاون وزیرِ متخلف را صادر کرد.

به گزارش خبربین آنلاین؛ رئیس شورای اطلاع رسانی دولت نوشت: در پی گزارشی مبنی بر کارسازی معاون یکی از وزارتخانه‌ها برای استخدام چند نفر خارج از سازوکار قانونی، رئیس جمهور دستور برکناری آن معاون وزیر را صادر کرد.

سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت نوشت: در پی گزارش رییس سازمان امور اداری و استخدامی در جلسه هیأت دولت مبنی بر کارسازی معاون یکی از وزارتخانه‌ها برای استخدام چند نفر خارج از سازوکار قانونی، رییس‌جمهور دستور برکناری آن معاون وزیر را صادر کرد.