بودجه عمرانی سال آینده ۳۷۵ هزار میلیارد تومان
بودجه عمرانی سال آینده ۳۷۵ هزار میلیارد تومان
بر اساس مصوبه بخش اول لایحه بودجه 1403 بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) در سال آینده مانند سال جاری بدون تغییر 375 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

به گزارش خبربین آنلاین؛ در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ که پیش‌بینی منابع درآمدی از سوی دولت است و به تصویب نمایندگان مجلس رسیده، مصارف عمومی دولت در سال آینده به میزان ۲ میلیون و ۴۶۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال جاری از رشدی معادل ۱۸.۲ درصد برخوردار خواهد شد.

همچنین هزینه‌های جاری دولت یک میلیون و ۸۰۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به رقم مشابه بودجه سال جاری ۱۹.۵ درصد رشد خواهد داشت.

هزینه تملک دارایی‌های مالی در سال آینده ۲۸۳.۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به رقم مشابه سال جاری ۴۲.۷ درصد رشد خواهد کرد. منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به رقم مشابه قانون بودجه امسال از رشدی معادل ۱۰ درصد برخوردار خواهد شد.