بیش از ۲۵ هزار میلیارد از منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها وصول شد
بیش از ۲۵ هزار میلیارد از منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها وصول شد
در نشست دیوان محاسبات کشور و نمایندگانی از قوه قضائیه، سازمان امور مالیاتی، سازمان بازرسی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندسازی یارانه ها بیش از ۲۵ هزار میلیارد از منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها وصول شد.

به گزارش خبربین آنلاین؛ در دومین جلسه کارگروه وصول مطالبات دولت که به منظور پیگیری وصول بدهی صنایع عمده و شرکت های پتروشیمی به شرکت ملی گاز ایران به عنوان بخش عمده منابع هدفمندسازی یارانه ها در این نهاد نظارتی تشکیل شد، زمینه های تحقق اهداف و تکالیف قانونی مندرج در تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از جمله موضوعاتی همچون یارانه نقدی و کمک معیشتی، یارانه نان، دارو و کمک به تولید و اشتغال مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه که با حضور کیومرث داودی معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات و همچنین نمایندگانی از قوه قضائیه، سازمان امور مالیاتی، خزانه داری کل کشور، سازمان بازرسی، سازمان برنامه و بودجه، شرکت ملی گاز و سازمان هدفمندسازی یارانه ها تشکیل شد، به غیر از وصول ۲۵ همت از مطالبات مذکور و در راستای اعمال مفاد ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور، پیگیری وصول ۷۹ همت دیگر نیز در دستور کار قرار گرفت.