تأکید وزیر دادگستری بر برخورد با مافیای کودکان کار
تأکید وزیر دادگستری بر برخورد با مافیای کودکان کار
وزیر دادگستری با بیان اینکه برخورد با مافیای کودکان کار جزو برنامه‌های ما در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است،گفت: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با همکاری وزارت دادگستری با آنها برخورد می‌کند و این کودکان ساماندهی می‌شوند.

به گزارش خبربین آنلاین: امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری امروز ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲  در حاشیه کارگاه نظام حمایت از اطفال و نوجوانان ویژه قضات خانواده و اطفال و نوجوانان و مدیران دفاتر حمایت از زنان، کودکان و خانواده در جمع خبرنگاران، گفت: کودکان در معرض خطر یا کودکان  آسیب دیده نیازمند حمایت هستند و دستگاه‌های مختلفی باید از آنها حمایت کنند.

وی با اشاره به راه اندازی مجتمع‌های شوق زندگی گفت: این مجتمع ها بسیار مهم و نماد و الگویی از همکاری دولت و قوه قضائیه هستند. مهمترین ویژگی این مجتمع‌ها این است که تمام دستگاه‌هایی که وظیفه‌ای در خصوص حمایت از کودکان کار دارند را در یک محل مشخص جمع کرده و تمام دستگاه‌ها در کنار هم با هم افزایی برای حمایت و ارتقای جایگاه کودک در معرض خطر و آسیب دیده اقدام می کنند.

رحیمی ادامه داد:  طرحی به نام طرح ساماندهی و پذیرش کودکان کار و خیابانی در حال اجرا است و کودکانی که بی سرپرست و بدسرپرست هستند در  مجتمع های شوق زندگی مورد حمایت قرار می گیرند و در اختیار خانواده هایی که مایل به سرپرستی آنها هستندو واجد شرایط اند، قرار می گیرند.

وزیر دادگستری درباره اقدامات مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با مافیای کودکان کار  گفت: کودکان کار و خیابانی چند دسته هستند. یک دسته بی سرپرست و بدسرپرست هستند و یک عده خانواده‌هایشان فقیر هستند و یک تعداد هم از اتباع هستند.

وی در پایان اظهارات خود بیان کرد: افرادی از این کودکان سوءاستفاده می‌کنند و از آنها پول می‌گیرند که حتما  مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با همکاری وزارت دادگستری با آنها برخورد می‌کند و این کودکان ساماندهی می‌شوند و جزو برنامه ما است که با آنها برخورد شود.