تاکید بانک مرکزی عراق بر تداوم فعالیت‌ بانک ملی ایران در بغداد
تاکید بانک مرکزی عراق بر تداوم فعالیت‌ بانک ملی ایران در بغداد
بانک مرکزی عراق لغو مجوز فعالیت شعبه بانک ملی ایران در بغداد را تعلیق کرد.

به گزارش خبربین آنلاین : در نامه بانک مرکزی عراق خطاب به اداره کل بانک ملی ایران آمده است: بر اساس تصمیم اتخاذ شده توسط شورای اداری بانک مرکزی عراق به شماره ۴۷ در سال ۲۰۲۴ در یک هزار و ششصت و پنجاهمین جلسه بانک که در تاریخ سوم مارس ۲۰۲۴ برگزار شد(یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲)، توافق شد که لغو مجوز شعبه بانک ملی ایران در عراق با توجه به وجود تعهدات متقابل نسبت به شعبه بانک شما در عراق تعلیق شود.
این نامه به تاریخ پنجم مارس ۲۰۲۳ (۱۵ اسفند ۱۴۰۲) به امضای زینب هشام قاسم، معاون مدیر‌کل بانک مرکزی عراق رسیده است.

در شانزدهم بهمن امسال رسانه‌های عراقی با انتشار سندی (نامه بانک مرکزی عراق به بانک ملی ایران) مدعی شدند که عمار حمد خلف، معاون بانک مرکزی عراق خطاب به اداره کل بانک ملی ایران نوشته است که با توجه به ضرر و زیان شعبه این بانک در عراق و محدود بودن فعالیت آن و عدم امکان فعالیت یا گسترش آن مجوز بانک ملی ایران در عراق ابطال شده است، تداوم فعالیت این بانک در عراق آورده‌ای ندارد علاوه بر اینکه این بانک مشمول تحریم‌های بین‌المللی است.