تبعات ادغام صندوق‌های بازنشستگی
تبعات ادغام صندوق‌های بازنشستگی
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی گفت: ادغام صندوق‌های بازنشستگی امکان‌پذیر نیست، این ادغام به مانند ادغام آب و روغن است؛ دو چیزی که از جنس متفاوت هستند، ادغام آن‌ها تأثیری ندارد و تنها آن‌ها را به هم ریخته‌ایم.

به گزارش خبربین آنلاین: عباس اورنگ، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی در ادغام صندوق‌های بازنشستگی و آثار آن در جامعه، اظهار کرد: ادغام صندوق‌های بازنشستگی امکان‌پذیر نیست، این ادغام به مانند ادغام آب و روغن است؛ دو چیزی که از جنس متفاوت هستند، ادغام آن‌ها تأثیری ندارد و تنها آن‌ها را به هم ریخته‌ایم.

کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی ابراز کرد: زمانی ادغام معنا پیدا می‌کند که ابتدا بیاییم قواعد، مقررات و شرایط این صندوق‌ها را شبیه هم کرد، نمی‌شود با نرخ‌ها تعهد‌های متفاوت این‌ها را با هم ادغام کرد و در گام نخست باید فرآیند عضو‌گیری و بیمه پردازی را تغییر دهیم.

اورنگ ابراز کرد: در دولت تعدادی از بیمه شدگان و پرسنل تحت شمول تأمین اجتماعی قرار دارند و قاعده برخورد سازمان با کارکنان دولت و کاگران طبیعتا متغییر است و تبعیض می‌شود.