تحریم‌های شدید اقتصادی ما را شرطی کرده است
تحریم‌های شدید اقتصادی ما را شرطی کرده است
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: تحریم‌های شدید اقتصادی، تبلیغات مسموم رسانه‌ای در حوزه اقتصاد بر پیکره اقتصاد ما اثر گذاشته و اقتصاد کشورمان را شرطی کرده است. ساختار اجرایی ما در اداره اقتصاد کشور به خصوص در اقتصاد دولتی معیوب است.

به گزارش خبربین آنلاین:  مرتضوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در همایش بنگاه‌های اقتصادی برتر اظهار کرد: در حوزه تعاریف دانشگاهی صاحب نظران در رابطه با بهره وری بحث‌های بسیاری کرده‌اند. از سوی دیگر در مقام اجرا و محاورات عمومی نیز بهره وری قابل استنباط است. بهره وری یعنی کاهش هزینه و افزایش درآمد و تولید.

وی به جایگاه کشور در بهره وری اشاره و افزود: در حوزه حکمرانی و مدیریت دینی با توجه به جمیع جهات در بخش‌های مختلف، طرحی نو داشته، پیش‌رو و پیش‌گام هستیم به خصوص در حوزه علوم دانش پایه. امروز در بحث صنایع فضایی در موضوع صنایع دفاعی در دنیا حرف برای گفتن داریم، اما در بخش اقتصاد با مشکلاتی مواجه‌ایم که بخشی از آن ساختاری، بخشی مداخله‌ای و بخش دیگر مشکلات مدیریتی است.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ادامه داد: در حوزه مداخلات، دخالت‌های خارج از مرز‌ها در بخش اقتصاد ملموس و قابل اندازه گیری است. تحریم‌های شدید اقتصادی، تبلیغات مسموم رسانه‌ای در حوزه اقتصاد بر پیکره اقتصاد ما اثر گذاشته و اقتصاد کشورمان را شرطی کرده است. ساختار اجرایی ما در اداره اقتصاد کشور به خصوص در اقتصاد دولتی معیوب است.

مرتضوی بیان کرد: در اغلب کشور‌هایی که به مولفه‌های برتر اقتصادی رسیدند بجز با پرهیز از مداخله دولت نتوانستند به مولفه‌های برتر اقتصادی دست پیدا کنند. درست است با شیب ملایم پیش میرویم، اما گرفتاریم. تورم به دلایل مختلف بر کشور عارض شده و شجاعت، قدرت و ریسک پذیری را از مدیران برای عبور از بنگاه داری گرفته است.

وی گفت: مشکل ساختاری دیگر مشکل هزینه‌های سنگین است. از دیگر گرفتاری‌هایمان این است که چهارچوگگب‌ها را رعایت نکرده و هزینه‌ها بالا می‌رود. در بخش خصوصی حقوق‌ها و پرداخت‌ها متفاوت از بخش دولتی است.