تداوم روند نزولی رشد پایه پولی و نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی در آذر‌
تداوم روند نزولی رشد پایه پولی و نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی در آذر‌
با اجرای سیاست‌های پولی، رشد پایه پولی دوازده‌ ماهه در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵.۰ درصد در فروردین‌ امسال به ۳۳.۵ درصد در آذر‌ کاهش یافت. نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نیز از ۳۳.۴ درصد در پایان آذر‌ ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۷.۰ درصد در پایان آذر‌ ۱۴۰۲ کاهش یافت.

به گزارش خبربین آنلاین؛ تحولات کل‌های پولی در آذر ماه سال ۱۴۰۲ منتشر شد که بر این اساس، حجم نقدینگی در پایان آذرماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۴۹۸۰.۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۸.۳ درصد رشد نشان می‌دهد.همچنین نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۳۳.۴ درصد در پایان آذر‌ماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۷.۰ درصد در پایان آذر‌ماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

کاهش قابل ملاحظه رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۷.۰ درصد درپایان آذرماه ۱۴۰۲ حاکی از تحقق اهداف برنامه پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها در دوره اخیر است.

بر اساس این گزارش، پایه پولی در آذرماه سال ۱۴۰۲ نیز رقم ۱۰۲۳۱.۹ هزار میلیارد ریال را به ثبت رساند. بر این اساس پایه پولی در پایان آذر‌ماه سال جاری رشدی معادل ۱۹.۰ درصد را نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ تجربه کرد.

رشد پایه پولی دوازده‌ ماهه در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵.۰ درصد در فروردین‌ماه به ۳۳.۵ درصد در آذر‌ماه کاهش یافت.

لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان آذر‌ماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، معادل ۰.۶ درصد کاهش یافت و به رقم ۷.۳۲۸ رسید.