تشکیل پرونده قضایی برای روزنامهٔ اعتماد
تشکیل پرونده قضایی برای روزنامهٔ اعتماد
دادستانی تهران به دلیل انتشار غیر قانونی سند محرمانه علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد و در این زمینه پرونده قضایی تشکیل شد.

به گزارش خبربین آنلاین؛  روزنامه اعتماد در یکی از مطالب منتشر شده امروز (۵ آذر ۱۴۰۲) به صورت غیرقانونی محتوای یک سند خیلی محرمانه را منتشر کرد.

پس از انتشار این مطلب و طبق قانون مطبوعات، دادستانی تهران به دلیل انتشار غیر قانونی سند محرمانه علیه این روزنامه اعلام جرم کرد و پرونده قضایی تشکیل شد.