تعطیلی کارمندان دو روز در هفته شد؟
تعطیلی کارمندان دو روز در هفته شد؟
کریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: ساعات کاری در هفته از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش می‌یابد.

به گزارش خبربین آنلاین؛ تعطیلی آخر هفته نیز به دو روز افزایش می‌یابد؛ درباره تعطیلی روز دوم، که پنجشنبه باشد یا شنبه در صحن تعیین شود.