تهران آلوده شد
تهران آلوده شد
کیفیت هوای پایتخت در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت.

به گزارش خبربین آنلاین: بنابر اعلام شرکت کنترل کیفت هوای تهران، شاخص کیفیت هوای پایتخت امروز ٢١ بهمن ١۴٠٢  بر روی عدد ١٠۶  قرار دارد که نشانه ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس است.

شاخص آلودگی هوا در ٢۴ ساعت گذشته بر روی عدد٩٢ قرارداشت و شرایط قابل قبول بود.

گروه‌های حساس، شامل کودکان، سالمندان و افرادی است که دچار نقص ایمنی هستند.

توصیه می‌شود این افراد از تردد غیرضرور در سطح شهر خودداری کنند.