تهران برای دومین روز متوالی پاک است
تهران برای دومین روز متوالی پاک است
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کنترل کیفیت هوای تهران امروز در وضعیت پاک قرار دارد.

به گزارش خبربین آنلاین؛ شاخص آلودگی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته روی عدد ۴٩  قرار داشت و کیفیت هوا پاک بود و هم اکنون ۵  دی ۱۴۰۲ نیز شاخص آلودگی هوا روی عدد۵٠ است و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت پاک قرار دارد.

در سال جاری و براساس روز شمار شاخص آلودگی تا امروز ۵ دی  ۱۴۰۲ کیفیت هوای پایتخت، ١٠  روز در وضعیت پاک، ۱۸۳ روز در وضعیت قابل قبول، ۷۷ روز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و ۱۰ روز ناسالم برای همه شهروندان بود.

هوای تهران در هیچ روزی در  وضعیت بسیار ناسالم و خطرناک قرار نداشته است.شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود که این تقسیم‌بندی شامل « از صفر تا ۵۰ هوا پاک»، « ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول(سالم) یا متوسط»، «از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس»، «از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم»، «از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم» و «از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک» می‌شود.